en   fr   de   ro   es   it
  
     Username:  Password:  

registerforgot password?

Sunday, 30 April 2017
Navega por artistas Navega
related Canciones
LAST  Advertisements
LAST  Last Queries

 


Grzegorz Turnau - Letras


Album Unknown - Album
P³acz Po Izoldzie


 
Szkoda, ¿e

Sta³o siê,

Szkoda, ¿e

Nie ma, ¿e

- ech, pró¿na mowa.Norwid - ten

Pisa³by,

Tycjan, i

Rembrandt, i

Loon by malowa³.Rêce jak

Miêkki sen,

Oczy jak...

Czy ja wiem?

Wiadomo - oczy!Anio³ szed³,

Szed³ przez mg³ê,

Mówiê - tak!

A on - nie!

I zauroczy³.Teraz co? Nonny - ho!

Kruchy œwiat, kruche szk³o.

Teraz co? Nonny - ho!

Kruchy œwiat, kruche szk³o.No i ³zy -

A! To ty?

Szkoda mi,

By³oby

I brzoskwinie.Bia³y ptak,

A tu tak:

Czarny mak,

Ciemny smak -

Jak po winie.Teraz co? Nonny - ho!...maski i instrumenty...

Na có¿ mi

Kwiaty i

Szmaragd,

Gitara

I okrêty...?

Mp3, Musica, Descarga, Letras, Canciones, Conciertos, Boletos, Live, Video, DVD, Gratis, Discografia, Mpeg, Compra, Grupo, Artista, Album, Coleccion, Archivo, Eventos, Busca, CD