en   fr   de   ro   es   it
  
     Username:  Password:  

registerforgot password?

Monday, 25 September 2017
Navega por artistas Navega
related Canciones
LAST  Advertisements
LAST  Last Queries

 


Grzegorz Turnau - Letras


Album Unknown - Album
S¹ Pewne Sprawy


 
S¹ pewne sprawy na œwiecie

O których dobrze wiecie

S¹ sprawy na tej ziemi

O których wszyscy wiemyNie wszystko siê g³adko uk³ada

I nie na wszystko jest rada

I nie wiem, czy w ¿yciu pozna³em

Kogoœ czystego

Czystego

Czystego

Dusz¹ i cia³emKto tego nie zrozumia³

¯yæ wiecznie nie bêdzie umia³

Kto tego nie rozwa¿y³

Kto tego nie rozwa¿y³

W piekle siê bêdzie sma¿y³(...) i nie wiem, czy w ¿yciu pozna³em

Nie wiem, czy w ¿yciu pozna³em

Kogoœ czystego

czystego

czystego

dusz¹ i cia³emS¹ pewne sprawy na œwiecie

O których dobrze wiecie

S¹ sprawy na tej ziemi

O których wszyscy wiemy

Mp3, Musica, Descarga, Letras, Canciones, Conciertos, Boletos, Live, Video, DVD, Gratis, Discografia, Mpeg, Compra, Grupo, Artista, Album, Coleccion, Archivo, Eventos, Busca, CD